Het vertaal-en tolkbureau in de Nord Pas-de-Calais - Hauts de France

Wij beschikken over een netwerk van vertalers/proeflezers die hierin uitblinken. Zij kunnen uw teksten nalezen om de grammatica en de zinsbouw te verbeteren en nakijken of er geen betekenisverschillen overblijven met de brontekst (indien u hierover beschikt).

Indien nodig herschrijven zij bepaalde zinnen om een vlottere tekst te garanderen. Onze proeflezers verbeteren enkel teksten die in hun moedertaal en in hun vakgebied opgesteld werden.

Dit geeft u de garantie dat u een kwalitatief document zult kunnen verspreiden! De prijs voor een proeflezing wordt niet alleen in functie van de taalcombinatie bepaald, maar ook in functie van de omvang van het te verrichten werk.

Naargelang het geval is het soms beter de tekst opnieuw te vertalen. In dat geval zullen wij u dit in onze offerte meedelen.

Een offerte nodig? Contacteer ons!

Gratis offerte, zonder engagement.

Laat uw documenten nalezen